Giro A
1 - 4 - 5
Giro B
1 - 5 - 6 - 4
Giro C
Discesa del basso